Hva er samspillsentreprise, samspillskontrakt eller samspillsavtale?

Samspillsentrepriser er en gjennomføringsmodell Samspillsentreprise, samspillskontrakt eller samspillsavtaler er ikke en bestemt kontraktsform, slik vi kjenner entrepriseformene Totalentreprise NS 8407, Utførelsesentreprise NS 8405 / 8406, eller underentreprisene (NS 8515, NS 8416 eller 8417). Det er mer en måte å gjennomføre bygg og anleggsprosjektet på, en gjennomføringsmodell. Entrepriseformen som gjelder når ikke annet er avtalt, kaller […]