Her kan du lese om:

Avslutningen av prosjektet

Overtakelse og sluttoppgjør

Er det ikke avtalt målpris skiller overtakelses- og sluttoppgjørsprosedyrene i samspillsentreprisene seg ikke mye fra tradisjonelle entrepriseformer.

Entreprenøren ferdigstiller arbeidene, gjennomfører og dokumenterer nødvendige innreguleringer og tester, FDV og dokumentasjon på testene sendes byggherren og det gjennomføres overtakelsesforretning og sluttoppgjør. 

Vi anbefaler at det alltid gjennomføres overtakelsesforretninger i tråd med avtalte kontraktsvilkår. Deretter at entreprenøren setter opp et sluttoppsett og sender sluttfaktura i tråd med avtalte kontraktsvilkår .

Partene må ha bevisst forhold til om det skal gjennomføres delovertakelse, og om underentreprenører skal få sende sluttoppgjør før overtakelsen med byggherre.

Er det avtalt målpris må partene gjennomføre selve sluttoppgjøret annerledes

Er det avtalt målpris må partene gjennomføre selve sluttoppgjøret annerledes, og prosedyrene for dette må inn i kontrakten partene avtaler allerede før oppstart av fase 1.

Alt for mange avtaler samspillsentrepriser uten å ha tenkt gjennom hvordan selve sluttoppgjøret til slutt skal gjennomføres. Da blir det ofte forhandlinger på slutten uten at det er klare regler for hvem som har ansvar for hvilke kostnader.

Dette siste viser hvor viktig det er å ha tenkt gjennom hele prosjektet før avtaler inngås og kontrakter signeres.

Mangler. Syretesten på at alt gikk bra

Også i samspillsentrepriser kan byggherrene oppleve at arbeidet avviker fra det byggherren ønsket da kravene til kontraktsgjenstanden ble beskrevet.

I tradisjonelle entrepriseformer har vi kjente og relativt enkle metoder for å identifisere ansvarsforholdet mellom byggherren og entreprenør i slike situasjoner.

Hvem har risikoen for beslutninger tatt «rundt det runde bord»?

I samspillsentrepriser derimot, hvor entreprenør og byggherre har sittet sammen «rundt det runde bord» og sammen arbeidet frem kravene til kontraktsgjenstanden, kan det fort bli mer uklart hvem som har ansvaret for hva.

Dette må partene ha tenkt gjennom allerede før overgangen til fase 2. Håndteres prosessen frem til overgang fase 2 feil, risikerer partene å sitte igjen med et solidarisk ansvar for at arbeid som er utført avviker fra det byggherren ønsket. Det er en situasjon verken byggherren eller entreprenøren normalt ønsker. Sett deg derfor grundig inn i hva du må ha tenkt på før overgangen til fase 2 for å unngå slikt solidaransvar.

Kunsten er å gjennomføre alle prosjekter på en trygg måte for begge parter.

Mer informasjon

Lurer du på noe?

Du kan ta kontakt med et uforpliktende spørsmål uten at det koster noe.