Her kan du lese om:

Oppgavene og arbeidet i fase 2

Er det ikke avtalt målpris skiller samspillsentreprisenes fase 2 seg ikke mye fra tradisjonelle entrepriseformer.

Er det avtalt målpris er det med en gang en del forhold som skiller samspillsentreprisene fra tradisjonelle entrepriseformer.

Fase 2 uten målpris

Har partene valgt å ikke bruke målpris, kan prosjektet gjennomføres på vanlig måte og iht. til de kontraktsvilkår partene har avtalt. Typisk NS 8407 eller NS 805.

Entreprenøren prosjekterer det byggherren ikke har eller skal prosjektere og utfører iht. prosjekteringer. Partene orienterer hverandre fortløpende om forhold den andre part trenger å bli orienter om og varsler med krav sendes så fort partene blir kjent med grunnlag for slike krav. Møter gjennomføres og der de finner måter å gjennomføre prosjektet på en mer hensiktsmessig måte enn planlagt i fase 1, bør partene avklare om planen skal endres.

Når entreprenøren nærmere seg ferdigstillelse forberedes overtakelsen med å utføre og dokumentere innreguleringer og kontroller, sende FDV og dokumentasjon på kontroller til byggherre, invitere til overtakelsesforretning og sende sluttoppgjør.

Det forhold at det ikke avtales målpris, bør ikke innebære at partene ikke fortsetter samarbeidet med få finne de beste løsninger for begge parter.

Fase 2 med målpris

Er det avtalt målpris blir det med en gang behov for tettere oppfølging av kostnadene i prosjektet. Partenes felles prosjektregnskap blir med en gang viktig. Fenomenet «åpen bok» kommer inn i bildet, og partene må ha avtalt hvordan «åpen bok» skal gjennomføres i praksis. Det finnes ikke en metode som passer alle. Innsynet må tilpasses de regnskapssystemene entreprenør og byggherre bruker og det må velges rutiner som gir innsyn både i oversikter og detaljer på en enkel måte.

Byggherren må være mer «på ballen» med aktiv byggeleder, og partene må fortsette samarbeidet med å finne prosjektoptimaliserende tiltak.

Det er bruken av målpris som gjør at vi snakker om samspillsentreprise i fase 2. Gjennom målpris og deling av ansvaret for kostnadspostene som ligger i målprisen, får partene felles insentiv for å unngå at kostnadspostene oppstår eller blir unødvendig høye.

Er det avtalt målpris, må partene ta stilling til om hendelser i prosjektet skal føre til endring av målpris. Hvilke hendelser som skal endre målpris bør være avtalt allerede før overgangen til fase 2. Når hendelsene oppstår må partene bli enige om hvilken sum målprisen skal endres med.

Til slutt må sluttoppgjøret gjennomføres ut fra reglene om målpris som ble avtalt i fase 1.

Ut over dette må prosjektet gjennomføres på vanlig måte.

Mer informasjon

Lurer du på noe?

Du kan ta kontakt med et uforpliktende spørsmål uten at det koster noe.