Her kan du lese om:

Målpris avtales før overgang til fase 2

Det å avtale målpris er mer komplisert enn det mange tror, og det er uhyre viktig å ha tenkt gjennom hvilken modell, hvilken målpris-matrise som er mest hensiktsmessig og ønskelig i det konkrete prosjektet. I noen prosjekter er det enkleste ofte godt nok, i andre prosjekter ønsker vi å gjøre det noe mer komplisert for å oppnå ulike fordeler.

Det er ikke nødvendig med målpris

Mange tror man må ha en målpris for å kunne kalle prosjektet en samspillsentreprise. Det er feil.

Målpris er en bonus/malus ordning partene kan velge å avtale, som en insitamentsordning for økt samarbeid i fase 2. Partene kan velge å ikke ha en slik ordning i fase 2. Vi vil hevde at det fulle potensialet i samspillsentreprise-formen først kan hentes ut når partene velger målpris. Men, det er som sagt ikke nødvendig å bruke målpris.

Målprisen består av bestemte kostnadsposter

Dersom man velger å avtale målpris i fase 2, er det viktig at partene er omforent på hvilke kostnadselementer som er inkludert i målprisen, og med det skal inn i prosjektregnskapet.

Partene bør sette opp en matrise over hvilke kostnadsposter som er inkludert i målprisen. Vi skiller da mellom kostnader som kan materialisere seg før overtakelse, og kostnader som kan materialisere seg etter overtakelse, kostnader entreprenøren har risikoen for og kostnader byggherren har risikoen for.

På den måten blir det enklere å kontroller at det ikke legges inn kostnader i prosjektkostnaden som skal måles opp mot målprisen.

Partene bør være spesielt tydelig på hvilke byggherrekostnader som skal inkluderes i målprisen. Husk at det er bare de kostnadsposter som inkluderes i målpris partene får et solidarisk ansvar for. Det er på samme måte bare kostnadspostene som er inkludert i målprisen partene for insentiv til å bidra til å holde nede. Det er først og fremst dette som skaper samspill i fase 2.

Hvordan endre målpris?

Målprisen skal normalt endres etter reglene om endringer av kontrakten. Dette høres enkelt ut, men i praksis er det mye du må tenke på før du inngår en endelig avtale om målpris. Her nøyer vi oss med å understreke at reglene for endring av målpris fort kan bli noe komplisert, og partene må før overgang til fase 2 ha tenkt gjennom når og hvordan målpris justeres, og ikke minst hvilke endringer som skal føre til justert målpris og som ikke skal føre til justert målpris.

Partene må også finne frem til en god ordning for regnskapsførsel i prosjektet som sikrer at begge parter har full innsikt i hvilke kostnader som belastes prosjektet (åpen bok).

Uttrykk så som budsjettpris, rammepris ol. grenser mot målpris, men er ikke det samme.

Mer informasjon

Lurer du på noe?

Du kan ta kontakt med et uforpliktende spørsmål uten at det koster noe.