Kontakt / om oss

Hvem er vi?

Nettstedet er utviklet av og holdes oppdatert av advokat / MBA Bent S. Kverme i Advokatfirmaet Langseth DA.

«Målet er å skape forståelse for hva som må gjøres for å gjennomføre samspillsprosjekter på en trygg og god måte for de involverte samtidig som det ikke over-kompliseres. 

Det er viktig å velge enkle og kjente regler, for å unngå at reglene i seg selv skaper problemer»

Hvem bruker oss?

Vi bistår både offentlige og private, byggherrer, rådgivere og entreprenører som planlegger å delta i eller allerede deltar i samspillsentrepriser.

Prosjektene er både små og store (fra 10 millioner og foreløpig opptil 500 millioner). 

De har omhandlet utvidelser av hytter, bygging av barnehager, oppussing/ombygging av kjøpesentre og studentboliger, utbedring av veinettet til bygging av oppdrettsanlegg og oppskytningsbase for raketter. 

 

Hva tilbyr vi?

Vi tilbyr kurs og deltar i forprosjekt, valg av kontraktstruktur, utarbeidelse av konkurransegrunnlag, valg av entreprenører og andre samarbeidsparter, oppstart og gjennomføring av samspillsentrepriser.

Det er særlig i planleggingsfasen, når kontraktstruktur og kontrakter skal etableres at ting kan gå galt. Det er i denne fasen vår bistand er viktigst. 

Deretter følger  vi prosjektene i mål i den grad det er nødvendig.

Lurer du på noe?

 

Du er velkommen til å ta kontakt for en uforpliktende innledende samtale, uten at det koster noe. 

Vår betalte bistand starter først når vi er enige om at vi tar på oss et oppdrag. 

Bent S. Kverme

47 90 72 86 82
kverme@ladv.no