Kontakt / om oss

Hvem er vi?

Nettstedet er utviklet av og holdes oppdatert av advokat / MBA Bent S. Kverme i Advokatfirmaet Langseth DA.

«Målet er å skape forståelse for hva som må gjøres for å gjennomføre samspillsprosjekter på en trygg og god måte for de involverte samtidig som det ikke over-kompliseres. 

Det er viktig å velge enkle og kjente regler, for å unngå at reglene i seg selv skaper problemer»

Hvem bruker oss?

Vi bistår både offentlige og private, byggherrer, rådgivere og entreprenører som planlegger å delta i eller allerede deltar i samspillsentrepriser.

Prosjektene er både små og store (fra 10 millioner og foreløpig opptil 500 millioner). 

De har omhandlet utvidelser av hytter, bygging av barnehager, oppussing/ombygging av kjøpesentre og studentboliger, utbedring av veinettet til bygging av oppdrettsanlegg og oppskytningsbase for raketter. 

 

Hva tilbyr vi?

Vi tilbyr kurs og deltar i forprosjekt, valg av kontraktstruktur, utarbeidelse av konkurransegrunnlag, valg av entreprenører og andre samarbeidsparter, oppstart og gjennomføring av samspillsentrepriser.

Det er særlig i planleggingsfasen, når kontraktstruktur og kontrakter skal etableres at ting kan gå galt. Det er i denne fasen vår bistand er viktigst. 

Deretter følger  vi prosjektene i mål i den grad det er nødvendig.