Hva er samspillsentreprise, samspillskontrakt eller samspillsavtale?

Samspillsentrepriser er en gjennomføringsmodell Samspillsentreprise, samspillskontrakt eller samspillsavtaler er ikke en bestemt kontraktsform, slik vi kjenner entrepriseformene Totalentreprise NS 8407, Utførelsesentreprise NS 8405 / 8406, eller underentreprisene (NS 8515, NS 8416 eller 8417). Det er mer en måte å gjennomføre bygg og anleggsprosjektet på, en gjennomføringsmodell. Entrepriseformen som gjelder når ikke annet er avtalt, kaller […]

Avslutningen av prosjektet

Overtakelse og sluttoppgjør Er det ikke avtalt målpris skiller overtakelses- og sluttoppgjørsprosedyrene i samspillsentreprisene seg ikke mye fra tradisjonelle entrepriseformer. Entreprenøren ferdigstiller arbeidene, gjennomfører og dokumenterer nødvendige innreguleringer og tester, FDV og dokumentasjon på testene sendes byggherren og det gjennomføres overtakelsesforretning og sluttoppgjør.  Vi anbefaler at det alltid gjennomføres overtakelsesforretninger i tråd med avtalte kontraktsvilkår. […]

Målpris avtales før overgang til fase 2

Det å avtale målpris er mer komplisert enn det mange tror, og det er uhyre viktig å ha tenkt gjennom hvilken modell, hvilken målpris-matrise som er mest hensiktsmessig og ønskelig i det konkrete prosjektet. I noen prosjekter er det enkleste ofte godt nok, i andre prosjekter ønsker vi å gjøre det noe mer komplisert for […]

Valg av samarbeidspartnere

Når kontraktstrategi og kontraktsvilkår er valgt, må byggherre velge hvem de som skal være med i prosjektet. Valgene er ofte avgjørende for om prosjektet skal bli vellykket eller ikke. Valg av byggeleder, arkitekt og rådgivende ingeniør Normalt vil byggherre først inngå kontrakt med en byggeleder, arkitekt og rådgivende ingeniør for å lage et konkurransegrunnlag. Det […]

Kontraktsvilkår

Det finnes ikke en Norsk Standard kontrakt for samspillsentrepriser ennå. Det finnes mange ulike eksempler på kontrakter som brukes. Felles for de aller fleste er at de kan oppfattes som unødvendig kompliserte eller mangler god regulering av de rettigheter og plikter partene faktisk trenger i en samspillsentreprise. Vilkår som gjelder gjennom hele prosjektet Det er […]

Oppgaver og samarbeidet i fase 1

Arbeidsoppgavene Arbeidsoppgavene i fase 1 er først og fremst å få på plass en klar og uttømmende beskrivelse av de funksjonskrav og andre krav byggherren ønsker oppfylt av entreprenøren i fase 2, gjennomføringsfasen. Det er her i fase 1 samspillsentreprisene skiller seg mest fra de tradisjonelle entreprisemodellene. Arbeidet innebærer å kartlegge muligheter og risikoer i […]

Kontraktstrategi

En av de første beslutninger byggherren må ta er valg av kontraktstrategi. Det vil si velge hvordan de ulike avtalene med rådgivere, entreprenører og leverandører skal organiseres. Det er et utall ulike varianter å velge mellom, alle med hver sine fordeler og ulemper. Det er vanlig å nevne tre ytterpunkter. Tre ytterpunkter av kontraktstrategi 1 […]